چگونه سلول های بنیادی را به دست می آوریم؟

از ابتدا تا انتهای دوره, سلول های بنیادی مزانشیمی در دست دانشمندان متخصص و دوره دیده ما قرار می گیرد که این افراد از شناسایی , انتقال, نگهداری در محیط ایزوله و استفاده آن به طریقه استریله وحرفه ای اطمینان حاصل خواهند نمود.

ما از مدرن ترین روش تولید سلول های بنیادی برای تولید سلول های بنیادی مفید و ماندگار استفاده می کنیم.در طول دوره تکثیر سلولی، این سلول ها مورد آزمایش هایی مانند: بیماری های عفونی ، نقص وراثت و مشکلات بافت قرار میگیرند.

علاوه بر این، آزمایشاتی در زمینه ماهیت های سطحی و میزان بنیادی بودن آنها صورت می گیرد.قبل از کشت سلول ها در جهت استفاده در درمان , سلول های بنیادی تکثیر یافته مورد آزمایشهای کشت، ارزیابی میزان آسیب پذیری در برابر باکتری ها و مایکوپلاسما قرار می گیرد.

در صورتی که از سلول های بنیادی در هر یک از آزمایشات فوق شکست بخورد، این سلول ها از بانک های سلولی ما خارج می شود و پس از آن مورد استقاده قرار نمی گیرد و سلول های بنیادی جدید جایگزین می شوند. همه آزمایش های ذکر شده در بالا،به منظور مطمئن شدن از ارائه خالصترین سلول های بنیادی که عاری از هر گونه آلودگی است انجام می گیرد.

-سلول های بنیادی برای نگهداری در مدت طولانی ، در درجه حرارت زیر ( 190 درجه ) منجمد می گردند.

-قبل از تزریق، برای به حداقل رساندن مرگ سلولی ، سلول های بنیادی منجمد شده به سرعت ذوب می شوند.

-به محض ذوب شدن سلول های بنیادی تزریق می گردد.