چگونه با سلولهای بنیادی روند پیری را معکوس میکنیم؟

بدن انسان از قسمتهای مختلفی به نام ارگان تشکیل شده است. این ارگانها از قسمتهای کوچکتر دیگری به نام بافتها تشکیل شده است و در درون این بافتها، سلولهای بدن انسان وجود دارند. این سلولهای ریشه سلامتی ما هستند.

زمانی که یک ارگان آسیب می بیند به این معنی است که سلولهای آن آسیب دیده است بنابراین سلولهای آن بافت میبایست بازسازی گردند. سلولهای بنیادی در بدن مسئول بازسازی سلولهای آسیب دیده هستند.

به عنوان مثال زمانیکه قسمتی از بدن ما بریده میشود، اتفاقی که می افت اینست که سلولهای بنیادی در مغز استخوان به سلولهای مرتبط تقسیم می شود تا زخم را بازسازی نماید. و اینگونه است که بدن خود را احیا مینماید.

متاسفانه به دلیل سبک زندگی، عادات غدایی و دیگر عوامل منفی موثربر سلامتی، عمر سلولهای بنیادی بدن ما کمتر شده است بنابراین زمانیکه سلولهای بنیادی از بین روند بدن دیگر قادر به بازسازی خود نمی باشد و این دلیل این است که انسان به مرحله سالخوردگی یا پیری قدم میگذارد و رفته رفته عملکرد ارگانهای بدن کند و ضعیف و بعضا از کار می افتد.

با تزریق میلیونها سلول بنیادی جوان و سالم به یک بدن رو به سالخوردگی میتوان این امر را کند و یا معکوس نمود. در نتیجه سلولهای بنیادی دوباره کار بازسازی سلولهای آسیب دیده را از سر می گیرندودریافت کننده به صورت شفاف تاثیر سلولهای جوان را در بهبود حافظه ، دید بهتر ، بهبود انرژی ، میل جنسی ، کاهش درد مفاصل و استخوان ، خواب راحت و … بیشتر بخوانید.

توجه داشته باشید که سلولهای بنیادی قادر به بازسازی ارگانهای از کار افتاده نمی باشند. زمانیکه سولهای یک ارگان کاملا از بین میروند آن ارگان از کار می افتد بنابراین قبل از، از کار افتادن یک ارگان میبایست پیشگیری صورت گیرد که این امر توسط سلولهای بنیادی میسر نمیباشد . همچنین این افراد مناسب دریافت سلولهای بنیادی نمیباشند.